POB 03 ChemMat

POB3_logoPOB03 ChemMat: Chemistry; Material Science

Zakres:

Badania struktury cząsteczek, badania reakcji i procesów fizykochemicznych, oddziaływania z makromolekularni, synteza nowych związków i materiałów inteligentnych, analiza i monitoring środowiska.

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe:

2.5 - Dziedzina nauk inżynieryjno- technicznych/inżynieria chemiczna
2.7 - Dziedzina nauk inżynieryjno- technicznych/inżynieria materiałowa
6.5 - Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/nauki chemiczne

Scopus:

General Chemistry, Analytical Chemistry, Inorganic Chemistry, Organic Chemistry, Physical and Theoretical Chemistry, General Materials Science, Electronic, Optical and Magnetic Materials, Materials Chemistry, Polymers and Plastics, Surfaces, Coatings and Films

Kierunki studiów związane z POB:

Chemia, Chemia aplikacyjna

Kierownik POB3: prof. Artur Stefankiewicz