POB 01 AgriEarth

POB1_logo POB01 AgriEarth: Agricultural and Biological Science; Earth and Planetary Sciences

Zakres:

Bio - georóżnorodność: ewolucja, zagrożenia, ochrona; antropocen; interakcje ekologiczne i behawioralne; stres środowiskowy: odpowiedź, mechanizmy; klimat: zmiany, adaptacje; nowe rośliny użytkowe

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe:
  • 6.4 - Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/nauki biologiczne
  • 6.7- Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/nauki o Ziemi i środowisku
Kierunki studiów związane z POB1:

Biologia, Ochrona środowiska, Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna, Biotechnologia, Geografia, Geoinformacja, Kartografia i geomatyka, Zarządzanie środowiskiem, Geologia

Kierownik POB1: prof. Witold Szczuciński