POB 02 BioGenMol

POB2_logo POB02 BioGenMol: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Zakres:

Genom: struktura, ewolucja; epigenetyka; geny: ekspresja, regulacja; RNA: metabolizm; neurorozwój: sieci, integracja; choroba: nowe leki, terapie, regeneracja; big data: narzędzia, bazy danych

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe:
  • 6.4 - Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/nauki biologiczne
Kierunki studiów związane z POB:

Biologia, Biotechnologia, Biologia i zdrowie człowieka, Bioinformatyka, Neurobiologia

Kierownik POB2: prof. Zofia Szweykowska-Kulińska