Kontakt

Sekcja Zarządzania Projektem Uczelnia Badawcza

Skrzynka mailowa: id_ub@amu.edu.pl

Pracownicy

dr Joanna Farysej

p.o. kierownika Sekcji

tel. +48 61 829 40 19

e-mail: joanna.farysej@amu.edu.pl

mgr Anna Sieradzka-Urbańska

specjalista

tel. +48 61 829 40 18

e-mail: anna25@amu.edu.pl

mgr Anna Molter

mł. specjalista

tel. +48 61 829 40 73

e-mail: anna.molter@amu.edu.pl

mgr inż. Marta Śliwińska

mł. specjalista

tel. +48 61 829 40 87

e-mail: m.sliwinska@amu.edu.pl

mgr Zofia Basińska

samodzielny referent

e - mail: zofia.basinska@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 40 11