Kontakt

Sekcja Zarządzania Projektem Uczelnia Badawcza

Skrzynka mailowa: id_ub@amu.edu.pl

Pracownicy

dr Joanna Farysej

kierownik Sekcji

tel. +48 61 829 40 19

e-mail: joanna.farysej@amu.edu.pl

mgr Anna Sieradzka-Urbańska

starszy specjalista

tel. +48 61 829 40 18

e-mail: anna25@amu.edu.pl

mgr inż. Marta Śliwińska

specjalista

tel. +48 61 829 40 87

e-mail: m.sliwinska@amu.edu.pl

dr Karina Knasiecka - Falbierska

specjalista

e-mail:  karina.knasiecka-falbierska@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 40  09

lic. Marek Lewandowski

referent

e-mail: marlew@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 40 11