ID-UB wspiera

W ramach projektu  ID-UB  Inicjatywa Doskonałości  - Uczelnia Badawcza  finansowane są wielorakie działania  zmierzające do wyznaczenia kierunków, podnoszenia jakość i efektywność badań naukowych.  Pełna lista  zorganizowanych konkursów,  ich  cele i  wyłonieni beneficjenci są  przedstawieni  w zakładce  Konkursy.  W  tym miejscu  zamieszczamy poszerzone informacje  o wybranych działaniach, projektach, publikacjach, itp., które uzyskały wsparcie finansowe z Projektu ID-UB. Zamieszczamy tu