Serie wykładów

AMU Invited Lecture Series in ...

Celem konkursu „Seria wykładów” jest wsparcie współpracy międzynarodowej w obszarze badań naukowych poprzez zorganizowanie pod auspicjami IDUB serii wykładów badaczy afiliowanych w ośrodkach zagranicznych. Konkurs jest przeznaczony dla Priorytetowych Obszarów Badawczych od 01-04 (POB1-POB4).Szczegóły

-

AS Invited Lecture Series in...

Celem konkursu „Seria wykładów” jest wsparcie współpracy międzynarodowej w obszarze badań naukowych w naukach społecznych i humanistycznych (HUMSOC w projekcie ID-UB) poprzez zorganizowanie pod auspicjami IAS serii wykładów badaczy afiliowanych w ośrodkach zagranicznych lub legitymujących się wybitnSzczegóły