Biblioteka publikacji

Biblioteka zawiera wykaz artykułów nagrodzonych w konkursach  przeprowadzanych w  związku z realizacją  zadania

08 - Wsparcie publikowania w prestiżowych czasopismach naukowych.