POB 04 MathPhysComp

POB4_logo POB 4 MathPhysComp: Mathematics, Physics and Astronomy, Computer Sciences

Zakres:

Klasa Selberga, teoria Ramseya, grafy, teoria operatorów i interpolacji, obliczenia inteligentne, Al, spintronika, fotonika, metamateriały, obliczenia i inżynieria kwantowa, nanotechnologia

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe
  • 6.1- Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/astronomia
  • 6.2 - Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/informatyka
  • 6.3- Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/matematyka
  • 6.6- Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/nauki fizyczne
Scopus:

Artificial Intelligence, Computer Science Applications, Algebra and Number Theory, Analysis, Discrete Mathematics and Combinatorics, General Physics and Astronomy, Condensed Matter Physics, Atomie and Molecular Physics, and Optics, Statistical and Nonlinear Physics, Surfaces and Interfaces

Kierunki studiów związane z POB:

Astronomia, Informatyka, Technologie komputerowe, Technologie informatyczne, Matematyka, Fizyka, Fizyka medyczna, Biofizyka

Kierownik POB4: prof. Leszek Skrzypczak