POB 05 HumSoc

POB5_logo POB 5 HumSoc: Arts and Humanities, Social Sciences

Zakres:

Język i lingwistyka, literatura, edukacja i włączenie społ., archeologia społeczna, ilościowe badania nauki, prawo konstytucyjne, komunikacja społ., diagnoza psychologiczna, przestrzenie i miejsca.

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe
 • 1.1 - Dziedzina nauk humanistycznych/archeologia
 • 1.2 - Dziedzina nauk humanistycznych/filozofia
 • 1.3 - Dziedzina nauk humanistycznych/historia
 • 1.4 - Dziedzina nauk humanistycznych/językoznawstwo
 • 1.5 - Dziedzina nauk humanistycznych/literaturoznawstwo
 • 1.6 - Dziedzina nauk humanistycznych/nauki o kulturze i religii
 • 5.2 - Dziedzina nauk społecznych/geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • 5.4 - Dziedzina nauk społecznych/nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • 5.7 - Dziedzina nauk społecznych/nauki prawne
 • 5.8 - Dziedzina nauk społecznych/nauki socjologiczne
 • 5.9 - Dziedzina nauk społecznych/pedagogika
 • 5.11 - Dziedzina nauk społecznych/psychologia
Scopus:

History, Language and Linguistics, Archaeology, Literature and Literary Theory, Philosophy,  Experimental and Cognitive Psychology, Social Psychology, Education, Geography, Planning and Development, Law, Linguistics and Language, Sociology and Political Science, Cultural Studies, Urban Studies

Kierunki studiów związane z POB:

Archeologia; Filozofia; Historia; Filologia angielska; Filologia; Gospodarka przestrzenna; Zintegrowane planowanie rozwoju; Prawo; Prawo europejskie; Socjologia; Pedagogika; Pedagogika specjalna; Psychologia;

Kierownik POB5 - prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk