• UAM uczelnią badawczą

    Informacje o projekcie Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

  • Priorytetowe Obszary Badawcze
  • Konkursy

    Informacje, ogłoszenia, regulaminy, wyniki

  • ID-UB wspiera

    Przykłady działań wspieranych przez ID-UB

ID-UB na UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w listopadzie 2019 roku, wszedł w skład elitarnego grona uczelni badawczych. Zdecydowała o tym grupa 15 międzynarodowych ekspertów. Tym samym UAM w latach 2020–2026 będzie otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%.