Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie na Dzień Badań Kosmicznych UAM

Już w piątek będzie miał miejsce Dzień Badań Kosmicznych na UAM. Będzie okazja do zapoznania się z kierunkami badań prowadzonymi na UAM a związanymi z Kosmosem – prezentacje będą przedstawiać badacze reprezentujący 6 wydziałów. Będzie zatem między innymi mowa o badaniach astronomicznych, geologii planetarnej, aspektach prawnych działalności kosmicznej, badaniach nad szansami dla życia w przestrzeni kosmicznej, eksploracji Marsa i związanymi z tym wyzwaniami, użytecznymi narzędziami badawczymi i potencjalnymi materiałami do pracy w przestrzeni kosmicznej, nie zabraknie też paru słów o naszym meteorycie Morasko. Wydarzenie uświetnią także prezentacje zaproszonych gości z Centrum Technologii Kosmicznych i Polskiej Agencji Kosmicznej. Planujemy również czas i miejsce na dyskusje o możliwych wspólnych kierunkach działań zarówno w zakresie nauki, dydaktyki jak i konkretnych aplikacji. Liczymy, że integracja środowiska badaczy kosmosu na UAM zaowocuje ciekawymi pomysłami, projektami i jeszcze lepszym wykorzystaniem istniejącego potencjału badawczo-technicznego, a studentom i doktorantom wskaże możliwości działań na tym fascynującym polu poznawania naszego wszechświata.

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy 23.02 (piątek), w godzinach od 13:00 do 17:30, na Wydzial Fizyki UAM (Audytorium B im. Prof. Arkadiusza Piekary). Organizatorami są Prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, Szkoła Nauk Ścisłych,  Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza UAM oraz Wydział Fizyki UAM. Program szczegółowy znajduje się pod linkiem program  (program może ulec niewielkim zmianom).