Data publikacji w serwisie:

Wykład dr Jochena Jaegera – 26 październik 2022 godz. 14:00 na platformie TEAMS

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład z cyklu AMU Invited Lecture Series in Landscape Ecology, który odbędzie się w środę 26 października 2022 o godz. 14:00 na platformie TEAMS.

Dr Jochen Jaeger wygłosi wykład pt.: Addressing the threat of landscape fragmentation: Form measurement to setting limits (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a78AzhSnxE3_-Ckn67zuYg3b0OFNVgQqc3bvmw1M-gJA1%40thread.tacv2/1666205300681?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22d589792c-c6fd-40fc-831a-01e2a587db34%22%7).