Data publikacji w serwisie:

Sektor energetyki wodnej w Polsce: Rozwój historyczny i stan obecny

Kałuża T., Hämmerling M., Zawadzki P., Czekała W., Kasperek R., Sojka M., Mokwa M., Ptak M., Szkudlarek A., Czechlowski M., Dach J., 2022. The hydropower sector in Poland, historical development and current status. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 158, 112150. 10.1016/j.rser.2022.112150

W artykule przedstawiono rys historyczny i aktualny stan sektora energetyki wodnej w Polsce. Historia polskiej energetyki wodnej sięga ponad 120 lat tradycji. Pierwsze elektrownie na ziemiach polskich powstały pod koniec XIX wieku. Rozwój sektora energetyki wodnej w Polsce był nieregularny ze względu na I i II wojnę światową. Co więcej, kryzys gospodarczy lat 70-tych był kolejnym czynnikiem wpływającym na rozwój sektora hydroenergetycznego. Po zmianie systemu politycznego w 1989 r. stworzono korzystne warunki dla rozwoju sektora hydroenergetycznego. Ponadto na rozwój sektora hydroenergetycznego znaczący wpływ miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Obecnie w Polsce funkcjonuje 771 elektrowni wodnych przepływowych, z czego 761 to małe elektrownie wodne o mocy zainstalowanej poniżej 10 MW. Łączna moc elektrowni wodnych przepływowych wynosi 937 MW. Największą moc zainstalowaną mają elektrownie szczytowo-pompowe, których łączna moc zainstalowana wynosi 1433 MW. Polska zajmuje dalekie miejsce w Europie pod względem mocy zainstalowanej i produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wodne. W ostatnich latach rozwój dużych elektrowni wodnych został zatrzymany głównie ze względów środowiskowych i ekonomicznych. Stale rośnie natomiast zainteresowanie małymi elektrowniami wodnymi. Z przeprowadzonych analiz wynika, że rola energetyki wodnej w stabilizacji systemu wytwarzania energii elektrycznej w Polsce jest istotna. Elektrownie wodne stanowią doskonałą odpowiedź na rozwój innych, niestabilnych odnawialnych źródeł energii.