Data publikacji w serwisie:

Rozwój mowy u polsko-angielskich dzieci dwujęzycznych

Marecka, M., Wrembel, M., Otwinowska, A., Szewczyk, J., Banasik-Jemielniak, N., Wodniecka, Z. 2020. Bilingual Children's Phonology Shows Evidence of Transfer, but not Deceleration in their L1. Studies in Second Language Acquisition, 42: 89-114.

Rozwój językowy u dzieci dwujęzycznych może charakteryzować transfer, opóźnienie lub/i przyspieszenie; dwa pierwsze z tych procesów mają szczególne znaczenie w diagnozie zaburzeń językowych. Poprzednie badania w tej dziedzinie wskazują na transfer fonologiczny, jednak mało jeszcze wiemy na temat możliwych opóźnień w nabywaniu mowy w tej populacji. W artykule skupiamy się na rozwoju mowy u polsko-angielskich dwujęzycznych dzieci (w wieku 4 – 7 lat) w rodzinach polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii. Analizie zostały poddane próbki mowy w języku polskim (L1) u 30 dzieci dwujęzycznych oraz dwóch grup polskich dzieci jednojęzycznych dopasowanych pod względem wieku lub zakresu słownictwa. Wyniki badań wskazują, że dla mowy tych dzieci dwujęzycznych charakterystyczny jest transfer z języka angielskiego, ale nie wykazują one śladów opóźnień językowych w porównaniu do grup kontrolnych w przedziale wiekowym poddanym badaniu. Uzyskane wyniki zinterpretowane zostały w świetle modelu nabywania fonologii w dwujęzyczności PRIMIR (Curtin et al., 2011) oraz wskazane zostały ich praktyczne implikacje logopedyczne.

DOI:  https://doi.org/10.1017/S0272263119000408