Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie konkursu Study@research

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że rozstrzygnięta została kolejna, piąta edycja konkursu Study@research (nr  049,  zad.  34), adresowanego do studentów I roku studiów drugiego stopnia i IV roku jednolitych studiów magisterskich.

W jego ramach można było ubiegać się o finansowanie indywidualnego lub zespołowego projektu badawczego, aktywnego udziału w konferencji naukowej albo krótkiego stażu badawczego - krajowego lub międzynarodowego.

W  konkursie  wzięło  udział w  sumie sześćdziesięciu sześciu uczestników ze wszystkich szkół dziedzinowych UAM.

Komisja konkursowa wyłoniła sześćdziesięciu trzech laureatów, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania na łączną kwotę 388 712, 16 zł.

Wszystkie wyróżnione wnioski odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym oraz badawczą atrakcyjnością.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu Study@research, życząc dalszych naukowych sukcesów i pomyślnej realizacji projektów!