Data publikacji w serwisie:

Radykalizacja kultur nierównej komunikacji politycznej opartej na danych

Baranowski, Mariusz (2022). “Radicalising Cultures of Uneven Data-Driven Political Communication,” Knowledge Cultures 10(2): 145–155. https://doi.org/10.22381/kc10220227

Sfera polityki (i relacji społecznych w ogóle) w dobie mediów społecznościowych i ogromnej ilości danych o obywatelach ulega pełzającej transformacji, której opinia publiczna nie do końca rozumie. Niniejszy artykuł zwraca uwagę na coraz głębsze uwarunkowania sfery politycznej poprzez nową, bezpośrednio nieobserwowalną formę komunikacji politycznej opartej na danych. Komunikacja ta, wykorzystująca do analizy dane o użytkownikach mediów społecznościowych i algorytmy, fundamentalnie zmienia warunki uprawiania polityki i prowadzenia kampanii wyborczych. Ponadto, wprowadza nową formę asymetrii informacji, która uprzywilejowuje gigantów technologicznych i osoby dysponujące kapitałem pozwalającym na zakup dostępu do tych danych. W wyniku tego mariażu korporacji technologicznych i ich zamożnych mocodawców dochodzi do radykalizacji i kontroli dyskursów politycznych, co osłabia system demokratyczny.

[do grafiki, Źródło: https://www.flickr.com/photos/crypticon/13523048215/in/album-72157642475125493/]