Data publikacji w serwisie:

Przedstawiciele Zespołu Zarządzającego Programem IDUB na Konferencji "Doskonałość naukowa nie ma płci"

10 lutego 2023 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM miała miejsce konferencja "Doskonałość naukowa nie ma płci" współorganizowana przez Akademię Młodych Uczonych PAN we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM oraz Biurem Promocji Nauki “PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Wydarzenie to zainicjowało długoterminowy program UAM pod tym samym hasłem, którego celem będzie "dążenie do przeciwdziałania nierówności płci w nauce polskiej."

Konferencja została otwarta przez JM Rektor prof. Bogumiłę Kaniewską, przewodniczącą Zespołu Zarządzającego Programem Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, wzięli w niej udział także przedstawiciele Zespołu Zarządzającego IDUB: prorektorka ds. nauki, prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk oraz prof. dr hab. Marek Kwiek, którzy w swoich wystąpieniach podjęli następujące tematy:

  • Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, dr Dominika Gapska  -“Proces tworzenia dokumentu Planu Równości Płci dla UAM – doświadczenia i wyzwania”,
  • Prof. dr hab. Marek Kwiek - „Badanie 25 000 polskich naukowców: co wiemy o różnicach między kobietami i mężczyznami?”.

Prof. K. Dziubalska-Kołaczyk uczestniczyła także w debacie nt.  sytuacji kobiet i mężczyzn w polskiej nauce, którą moderował  Prof. Marek Kwiek.

Wydarzenie odniosło duży sukces, wkrótce na stronie konferencji zostaną udostępnione prezentacje wszystkich prelegentów.Wszystkie informacje na temat konferencji wraz z jej programem i  transmisją obrad mogą Państwo odnaleźć pod adresem https://amu.pan.pl/dnnmp/

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z raportami: