Data publikacji w serwisie:

Profesor Marek Kwiek powołany przez MNiSW do zespołu doradczego ds. promocji nauki za granicą

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołano zespół doradczy do spraw działań na rzecz promocji polskiej nauki za granicą. W kilkunastoosobowym gremium zasiądzie m.in. prof. dr hab. Marek Kwiek, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną i kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Do zadań zespołu należy wypracowanie propozycji rozwiązań, w tym rozwiązań prawnych, dotyczących działań na rzecz promocji polskiej nauki za granicą oraz wzmocnienia pozycji polskich naukowców na arenie międzynarodowej. Przewodniczącym gremium został dr hab. Łukasz Zamęcki z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W skład zespołu - oprócz prof. dr hab. Marka Kwieka- weszli ponadto:

 • Cezary Błaszczyk,
 • prof. Anna Chrobok z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej,
 • dr hab. Bartłomiej Guzik z Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum;
 • dr hab. inż. Jan Kazak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • Anna Kiryjow-Radzka, prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom",
 • Ewa Kiszka, kierownik Biura ds. Umiędzynarodowienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Marcin Kraska, wiceprezes ds. współpracy międzynarodowej Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • dr Marcin Liana, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Nauki,
 • dr Marta Łazarowicz-Kowalik, wiceprezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
 • Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
 • dr Zofia Sawicka, zastępca dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
 • Joanna Stachyra,
 • Agnieszka Stefaniak-Hrycko, dyrektor Stacji Naukowej PAN w Rzymie,
 • dr hab. Jakub Zajączkowski z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Waldemar Zbytek, prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości,
 • Marta Zielińska.