Data publikacji w serwisie:

Prof. Marek Kwiek poprowadził seminarium na University of Hong Kong

15 stycznia 2024 roku wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego ID-UB poprowadził seminarium organizowane przez University of Hong Kong.

Wydarzenie zatytułowane “Leaving Academic Science: A Longitudinal Study of Scientists in 38 OECD Countries” zgromadziło międzynarodowych ekspertów z dziedziny science of science, czyli nowego naukoznawstwa. Prof. Kwiek zaprezentował problem rezygnacji z nauki akademickiej i różnic we  wzorcach odchodzenia od nauki w zależności od płci, dyscypliny naukowej i kohorty wiekowej naukowców, a następnie odpowiadał na pytanie.

Profesor Kwiek zaprezentował wyniki swoich badań (prowadzonych z mgr. Łukaszem Szymulą, doktorantem z Wydziału Matematyki), w których uwzględnił dane dotyczące ponad dwóch milionów  naukowców z 38 państw OECD.

Analiza, choć może mało optymistyczna, prowadzi do wniosku, że zaledwie 50% kadry akademickiej pozostaje w zawodzie – publikuje wyniki swoich prac badawczych – przez kolejnych 10 lat, a po 20 latach liczba ta spada do zaledwie 30%. Czy „znikających” naukowców coś łączy?

Jak się okazuje – nie jest to płeć. Wbrew często powielanej teorii, kobiety wcale nie rezygnują z kariery naukowej częściej i szybciej niż mężczyźni. Analizy Big Data przeczą też temu, by naukowczynie szybciej decydowały się na przekwalifikowanie i porzucenie uniwersytetu.

Zdaniem prof. Kwieka w większości dyscyplin różnica między mężczyznami i kobietami jest niewielka, natomiast w dziedzinach takich jak fizyka, astronomia, matematyka, informatyka i inżynieria, różnica ta nie w ogóle nie istnieje.

Nagranie z seminarium jest dostępne na platformie You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=-CJ4NrjsA44

Preprint pracy, której poświęcono seminarium (M. Kwiek, L. Szymula, „Quantifying Attrition in Science: A Cohort-Based, Longitudinal Study of Scientists in 38 OECD Countries”, 2023) jest dostępny na platformie SocArXiv Papers: https://osf.io/preprints/socarxiv/8kzb7