Data publikacji w serwisie:

Dzień Badań Kosmicznych na UAM

Kolejna inicjatywa IDUB miała miejsce 23 lutego i była wspólnym przedsięwzięciem zorganizowanym we współpracy z prorektorem ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, profesorem Michałem Banaszakiem (Szkoła Nauk Ścisłych) i Wydziałem Fizyki i Astronomii UAM. Pomysłodawcami przedsięwzięcia byli kierowniki POB1, prof. Witolda Szczucińskiego oraz POB4, prof. Leszka Skrzypczaka, jego celem było dokonanie przeglądu kierunków badań prowadzonych na UAM a związanych z szeroko rozumianymi badaniami kosmicznymi, wymiana doświadczeń i dyskusja nad potencjalnymi dalszymi wspólnymi inicjatywami.

Wydarzenie otworzyli Rektor UAM, a zarazem kierowniczka projektu IDUB, prof. Bogumiła Kaniewska, prorektor UAM prof. Michał Banaszak, dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii prof. Roman Gołębiewski i kierownik POB4 IDUB prof. Leszek Skrzypczak. Program składał się z wystąpień gości, prezentacji zespołów badawczych UAM, sesji posterowej oraz panelu dyskusyjnego.

Gośćmi byli prof. Tadeusz Uhl– Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH, który przedstawił wykład prezentujący zaawansowane interdyscyplinarne działania tego centrum, zarówno badawcze jak i to związane z wdrożeniami oraz edukacyjne.Drugim gościem był prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Przedstawił on m.in. plany i perspektywy rozwoju polskich działań w zakresie eksploracji kosmosu oraz wykorzystania technologii kosmicznych dla rozwoju bezpieczeństwa i naszego funkcjonowania na Ziemi.

W sesji referatowej działania w zakresie badań kosmicznych zaprezentowane były przez przedstawicieli sześciu wydziałów. Podsumowanie badań pracowników Instytutu Geologii UAM dotyczących meteorytu Morasko oraz powstałych w wyniku jego uderzenia kraterów, jak również badań w zakresie geologii planetarnej Marsa, przedstawili dr inż. Bartosz Pieterek i prof. Witold Szczuciński. Pracownicy Instytutu Obserwatorium Astronomiczne (mi.in. prof. UAM Agnieszka Kryszczyńska, prof. UAM Tomasz Kwiatkowski, dr Edyta Podlewska-Gaca, dr Justyna Gołębiewska, dr Magdalena Otulakowska-Hypka, prof. UAM Wojciech Dimitrow) przedstawili szeroką paletę badań prowadzonych w tej jednostce. Dotyczą one głównie czterech obszarów: badań małych ciał Układu Słonecznego (głównie planetoid), obserwacji i analizy dynamiki sztucznych satelitów i śmieci kosmicznych, astrofizyki gwiazdowej i astronomii pozagalaktycznej. Dr Jarosław Kola i prof. Katarzyna Kokocińska z Wydziału Prawa i Administracji UAM przedstawili wybrane prawne uwarunkowania stymulowania rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Z kolei, przedstawiciel Wydziału Biologii – prof. Łukasz Kaczmarek, przedstawił prowadzone badania astrobiologiczne nad odpornością niesporczaków, jednych z najbardziej wytrzymałych w skrajnych warunkach organizmów, w kontekście ich szans na przetrwanie w przestrzeni kosmicznej i na innych planetach. Kolejne cztery krótkie prezentacje dotyczyły projektu studentów chemii (Gabriel Ławiński z drużyną Space Beans) dotyczącego eksperymentu symulującego wzrost fasoli i soi w warunkach grawitacji marsjańskiej, profesorów Piotra Klimaszyka (WB) i Przemysława Niedzielskiego (WCh) o eksperymentalnym określania potencjalnego składu wody będącej w kontakcie z regolitem marsjańskim, prof. Jakuba Nowosada (WNGiG) o szerokich możliwościach zastosowania geoinformatyki i prof. Michała Banaszaka o potencjale inżynierii materiałowej.

Sesja posterowa dawała nie tylko możliwość obejrzenie kilkunastu plakatów dotyczących zagadnień astronomicznych, astrobiologicznych, geologicznych i geograficznych ale również była przestrzenią do owocnych dyskusji. W jej trakcie można było również zapoznać się z rakietą zbudowaną i przedstawianą przez studentów Politechniki Poznańskiej oraz dotknąć jednej z najstarszych skał na Ziemi jaką jest meteoryt Morasko.

Spotkanie podsumowała otwarta dyskusja moderowana przez prof. Michała Banaszaka, prof. UAM Agnieszkę Kryszczyńską i prof. Witolda Szczucińskiego. Dyskusji poddano między innymi kwestię integracji badaczy zajmujących się badaniami kosmicznymi na różnych wydziałach, pomysł powołania ewentualnego centrum badań kosmicznych na UAM, ideę stworzenia wspólnych interdyscyplinarnych studiów pierwszego stopnia, kwestię oferty edukacyjnej dla studentów w formie otwartych wykładów uniwersyteckich, czy wykorzystanie kraterów na Morasku do popularyzacji nauki. Stworzono też wspólną platformę wymiany pomysłów na nowym kanale MS Teams – chętnie do dołączenia do grona zainteresowanych dyskusją nad badaniami kosmicznymi na UAM proszeni są o kontakt z prof. UAM Tomaszem Kwiatkowskim (tomasz.kwiatkowski@amu.edu.pl). Był to pierwszy Dzień Badań Kosmicznych na UAM, co oznacza również, że zapewne będą kolejne.