Data publikacji w serwisie:

Pętle R, czyli specjalne struktury RNA/DNA tworzące się w rejonie genów kodujących mikroRNA stymulują powstawanie mikroRNA w trakcie transkrypcji

U większości organizmów dojrzewanie nowopowstających RNA jest ściśle sprzężone z ich syntezą. U roślin, w przeciwieństwie do zwierząt, polimeraza RNA II (RNAPII) transkrybując geny mikroRNA (MIRNA) syntetyzuje długie i strukturalnie zróżnicowane transkrypty, tak zwane cząsteczki pri-miRNA. Zgromadzone do tej pory dane sugerują, że u roślin składanie kompleksu odpowiedzialnego za biogenezę miRNA rozpoczyna się już na wczesnym etapie syntezy miRNA. Nie wiadomo było jednak, czy biogeneza miRNA zachodzi kotranskrypcyjnie, czyli w trakcie transkrypcji genów MIRNA. Autorzy publikacji wykorzystali wielkoskalowe dane uzyskane techniką sekwencjonowania nowopowstających transkryptów, a także użyli zaawansowanych technik mikroskopowych, aby udowodnić, że biogeneza miRNA w komórkach roślinnych ma miejsce w trakcie transkrybowania genów MIRNA przez RNAPII. Co więcej, odkryli oni, że biogeneza miRNA zachodzi całkowicie kotranskrypcyjnie w przypadku cząsteczek pri-miRNA, które rozpoczynają dojrzewanie cięciem w okolicach pętli spinki do włosów kodującej miRNA, ale wymaga drugiego, nukleoplazmatycznego etapu w trakcie dorzewania takich cząsteczek pri-mRNA, które rozcinane są najpierw u podstawy spinki. Ponadto praca ta pokazuje, że ko- i posttranskrypcyjne mechanizmy dojrzewania miRNA współistnieją w przypadku  większości miRNA w dynamicznej równowadze. Odkryto także, że pętle R, czyli specjalne struktury RNA/DNA utworzone w pobliżu regionu miejsca startu transkrypcji MIRNA, sprzyjają dojrzewaniu pri-miRNA w trakcie transkrypcji.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją:
Lucia Gonzalo, Ileana Tossolini, Tomasz Gulanicz, Damian A. Cambiagno, Anna Kasprowicz-Maluski, Dariusz Jan Smolinski, María Florencia Mammarella, Federico D. Ariel, Sebastian Marquardt, Zofia Szweykowska-Kulińska, Artur Jarmołowski, Pablo A. Manavella. https://www.nature.com/articles/s41477-022-01125-x