Data publikacji w serwisie:

Opisywanie filmów dla osób ociemniałych i niewidomych od urodzenia

Agnieszka Chmiel & Iwona Mazur (2021): A homogenous or heterogeneous audience? Audio description preferences of persons with congenital blindness, non-congenital blindness and low vision, Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice,

DOI: 10.1080/0907676X.2021.1913198

Audiodeskrypcja to opisywanie bodźców wzrokowych słowami na potrzeby osób niewidomych. W rzeczywistości odbiorcy audiodeskrypcji są bardzo zróżnicowaną grupą – należą do nich osoby niewidome od urodzenia, osoby słabowidzące czy też osoby ociemniałe, czyli takie, które straciły wzrok w pewnym momencie życia.  W zależności od dysfunkcji wzroku i ewentualnej pamięci wzrokowej, każda z tych osób może mieć inne oczekiwania wobec audiodeskrypcji.

Aby sprawdzić, czy preferencje dotyczące audiodeskrypcji różnią się w zależności od dysfunkcji wzroku, przeprowadzono badanie z udziałem 50 osób niewidomych, ociemniałych i słabowidzących. Badani oglądali fragmenty filmów z audiodeskrypcją i określali swoje preferencje dotyczące obiektywizmu, sposobu opisywania mimiki, kolorów, użycia porównań czy aluzji. Oczekiwano, że osoby z widzeniem resztkowym oraz pamięcią wzrokową będą na przykład zwracały większą uwagę na synchronizację opisu z obrazem. Badanie wykazało, że różnice w preferencjach w zależności od dysfunkcji wzroku nie są duże. To oznacza, że audiodeskrypcja filmowa powinna być uniwersalna i skierowana do zróżnicowanych odbiorców, co nie wyklucza możliwości tworzenia alternatywnych opisów skierowanych do konkretnych grup.