Data publikacji w serwisie:

Nowe wyzwania naukowe prof. Marka Kwieka

Rok 2024 zapowiada się dla prof. Marka Kwieka niezwykle ciekawie i pracowicie. Przed wiceprzewodniczącym Komitetu Sterującego ID-UB kolejne wyzwania naukowe, które będzie realizował na zupełnie nowych stanowiskach.

Przez najbliższe dwa lata prof. Kwiek będzie piastować funkcję Scientific Advisory Board member w DZHW Berlin-Hannover (federalne German Center for Higher Education Research and Science Policy). DZHW prowadzi stosowane badania empiryczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki. Jako instytucja badawcza państwa federalnego i krajów związkowych (Bund-Länder-Einrichtung) działa na szczeblu krajowym i międzynarodowym jako partner społeczności naukowej oraz polityki w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki. Zaangażowany w politycznie niezależne i doskonałe badania DZHW rozwija i opracowuje innowacyjne, społecznie i politycznie istotne kwestie dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki.

1 stycznia prof. Kwiek objął także stanowisko zastępcy redaktora naczelnego (Associate Editor) czasopisma „Higher Education” wydawanego przez Springer Nature. To jedno z najważniejszych i najstarszych globalnych czasopism zajmujących się badaniami szkolnictwa wyższego i polityką naukową. W jego redakcji zasiadają czołowi naukowcy z całego świata.

Kiedy w 2003 roku opublikowałem na jego łamach pierwszy tekst, nawet nie sądziłem, że w przyszłości będę miał realny wpływ na kształt czasopisma – zdradził nam w grudniu prof. Kwiek.

W pierwszych dniach stycznia 2024 r. Profesor Kwiek został także przyjęty w poczet członków Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.  Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi dyscyplin reprezentowanych przez naukowców wchodzących w jego skład oraz wykorzystanie ich osiągnięć dla dobra polskiej nauki.

Również w styczniu wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego ID-UB rozpoczął realizację projektu „Co Big Data wnoszą do badań kadry akademickiej? Od modeli teoretycznych do praktycznych zastosowań” (MNISW, 2023-2026). Projekt będzie realizowany w ramach programu ministerialnego „Nauka dla Społeczeństwa II”, a kwota dofinansowania to 750 000 zł.

W projekcie postaramy się odpowiedzieć w praktyczny sposób, poprzez wielowymiarowe analizy, jak użyteczne są globalne źródła danych do analizy kadry naukowej w najważniejszych wymiarach oraz w jaki sposób można mierzyć transformacje demograficzne polskiej i globalnej profesji naukowej przy użyciu nowych źródeł danych - mówi prof. Kwiek.

Poprzez udział w projekcie zespół włączy się do międzynarodowej dyskusji na temat korzyści (i ograniczeń) wynikających z wykorzystania globalnych publikacyjnych i cytowaniowych baz danych – czyli w proponowanym przez nas ujęciu „ustrukturyzowanych” Big Data – do globalnych badań kadry akademickiej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!