Data publikacji w serwisie:

Normy emocji dla 6000 znaczeń słów z odwzorowaniem na polską Słowosieć

Publikacja jest jednym z rezultatów projektu „Sentimenti – analizator emocji dla polskich tekstów” finansowanego ze środków unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zrealizowanego z udziałem pracowników UAM.

Motywacją opisanego badania był fakt, że mimo iż leksykony emocji są niezwykle przydatne dla badań na gruncie wielu dyscyplin, są one wciąż mało dostępne dla większości języków. Ponadto istniejące leksykony emocji najczęściej oparte są na wyrazach, podczas gdy tak naprawdę emocje wyrażane są poprzez znaczenia wyrazów, a nie konkretne wyrazy. W artykule zaprezentowano zbiór ocen emocji dla 6000 znaczeń słów (wybranych spośród 30000 ocen) (ang. Emotion Meanings) dla języka polskiego. Znaczenia zaczerpnięto z polskiej Słowosieci (plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/). Zostały one ocenione przez ponad 20000 Polaków pod kątem walencji (pozytywnej i negatywnej) oraz pobudzenia, przypisano też do nich podstawowe kategorie emocji. Oceny te zostały zweryfikowane jako wysoce wiarygodne na podstawie statystycznej analizy danych. Zasób bogaty jest również w metadane, w tym dodatkowe informacje o grupie osób uczestniczących w badaniu. Bezpośrednie mapowanie do Princeton WordNet (https://wordnet.princeton.edu/) sprawia, że zaprezentowany zestaw danych może być użyteczny w badaniach dla wielu języków. Podsumowując, prezentowane rezultaty stanowią wszechstronne źródło przydatne do badania emocji w psychologii, kognitywistyce, psycholingwistyce, lingwistyce komputerowej czy przetwarzaniu języka naturalnego.