Data publikacji w serwisie:

Nauka wymowy poprzez oglądanie materiałów wideo

Scheffler, P., & Baranowska, K. (2023). Learning pronunciation through television series. Language Learning & Technology, 27(1), 1–16. http://hdl.handle.net/10125/73520

Badanie opisane w artykule miało na celu znalezienie empirycznego wsparcia dla anegdotycznych twierdzeń, że oglądanie filmów w języku obcym poprawia umiejętności wymowy. Choć istnieje wiele badań nad wpływem ekspozycji na materiały wideo w języku obcym (FL) na rozwój znajomości słownictwa i umiejętności słuchania, brakuje badań nad wpływem oglądania filmów na nabywanie umiejętności wymowy, zwłaszcza w zakresie zarówno percepcji, jak i produkcji. W opisanym eksperymencie zbadano wpływ oglądania anglojęzycznego materiału wideo w różnych wersjach (z napisami w języku ojczystym, z napisami w języku obcym-angielskim, oraz bez napisów) na rozpoznawanie przez uczniów poprawnej wymowy słów i na zdolność wymowy tych słów. Zbadano również związek między percepcją, produkcją, i rozumieniem treści materiału wideo. W badaniu wzięło udział 54 polskich uczniów uczących się języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, którzy zostali podzieleni na trzy grupy eksperymentalne w zależności od warunków wyświetlania napisów.

Najpierw wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni indywidualnie do klasy, gdzie poproszono ich o przeczytanie na głos zdań zawierających słowa wybrane do eksperymentu. Natychmiast po sesji z indywidualnymi nagraniami, każda grupa została zebrana w klasie i wypełniła test na rozpoznanie prawidłowej wymowy słów. W teście tym uczniowie usłyszeli dwie różne wymowy każdego słowa eksperymentalnego i musieli zdecydować, która wymowa jest poprawna. Następnie każda grupa obejrzała klip wideo w określonej wersji, po czym uczestnicy badania wypełnili ponownie testy dotyczące percepcji i produkcji słów, a także test na zrozumienie treści odcinka. Wyniki badania pokazują, że oglądanie materiałów wideo, zarówno z napisami, jak i bez nich, znacznie poprawiło rozpoznawanie wymowy słów. Jeśli chodzi o wzrost produkcji, napisy w języku ojczystym okazały się najmniej skuteczne; doprowadziły jednak do najwyższego zrozumienia. Wyniki badania mają praktyczne implikacje dla wykorzystania przez nauczycieli materiałów wideo w pracy nad wymową w klasie.