Data publikacji w serwisie:

Mikroorganizmy pozwalają zrekonstruować klimat

Dr hab. Katarzyna Marcisz oraz prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz z Pracowni Ekologii Zmian Klimatu współautorami nowej funkcji transferu dla torfowisk Azji. Praca ukazała się w czasopiśmie Quaternary Science Reviews: Qin, Y., Li, H., Mazei, Y., Kurina, I., Swindles, G.T., Bobrov, A., Tsyganov, A.N., Gu, Y., Huang, X., Xue, J., Lamentowicz, M., Marcisz, K., Roland, T., Payne, R.J., Mitchell, E.A.D., Xie, S., 2021. Developing a continental-scale testate amoeba hydrological transfer function for Asian peatlands. Quaternary Science Reviews 258, 106868.

W artykule wykorzystano mikroorganizmy powszechnie i licznie występujące na torfowiskach – ameby skorupkowe – do stworzenia pierwszej funkcji transferu dla torfowisk Azji.

Ameby skorupkowe to jednokomórkowe mikroorganizmy, których występowanie na torfowiskach jest związane z warunkami hydrologicznymi. Gdy na torfowisku jest wilgotno, jego obszar zasiedlają specyficzne gatunki ameb skorupkowych przystosowane do takich warunków. Gdy lustro poziomu wody się obniża, np. na skutek suszy, inne gatunki ameb skorupkowych dominują na powierzchni torfowiska. Skorupki ameb zachowane w torfie nawet przez kilka tysięcy lat pozwalają zrekonstruować przeszłe zmiany hydrologiczne, jakie zachodziły na danym obiekcie.

W publikacji Qin i in. 2021, autorzy zebrali dane nt. preferencji ekologicznych ameb skorupkowych z torfowisk Azji, w tym dane naukowców z UAM pobrane z torfowiska Mukhrino w zachodniej Syberii (Zdjęcie 1. Autor: prof. Mariusz Lamentowicz). Na podstawie tych danych stworzyli matematyczny model do rekonstrukcji zmian hydrologicznych – zbiór testowy oraz funkcję transferu. Narzędzie to będzie przydatne do określania przeszłych zmian hydrologicznych torfowisk Azji w kolejnych badaniach torfowisk.