Data publikacji w serwisie:

Jednoznaczna identyfikacja naturalnych przeciwutleniaczy w materiale roślinnym

Monika Beszterda, Rafał Frański: Comment on “Phenolic profiling and evaluation of in vitro antioxidant, α-glucosidase and α-amylase inhibitory activities of Lepisanthes fruticosa (Roxb) Leenh fruit extracts”, Food Chemistry 2021, 361

DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.130107

Flawonoidy to związki z grupy polifenolowych metabolitów wtórnych powszechnie występujące w roślinach, czyli w diecie człowieka. Jedną z najważniejszych cech flawonoidów są ich właściwości przeciwutleniające, a w konsekwencji ich zdolność do wyłapywania wolnych rodników, np. hydroksylowych, przez co obniżają prawdopodobieństwo występowania chorób nowotworowych oraz spowalniają utlenianie innych związków. Flawonoidy najczęściej występują w formie glikozydów. Przykładem może być rutyna, która występuje naturalnie w wielu roślinach, jest także składnikiem wielu preparatów farmaceutycznych łączących rutynę z witaminą C, np. rutinoscorbin. Rutyna spowalnia utlenianie witaminy C, dzięki czemu przedłuża jej działanie.

W badaniach właściwości glikozydów flawonoidów kluczowa jest ich jednoznaczna identyfikacja. W tym celu, obecnie wykorzystuje się głównie spektrometrię mas w połączeniu z chromatografią cieczową, a identyfikacja tych związków możliwa jest na podstawie odpowiednich jonów fragmentacyjnych.

W komentowanej publikacji Salahuddin i współpracownicy (Food Chemistry 2020, 331, 127240) udowodnili, że związki polifenolowe obecne w owocach  Lepisanthes fruticosa, wykazują bardzo interesujące właściwości przeciwutleniające. Z drugiej strony identyfikacja związków polifenolowych, np. rutyny, była dyskusyjna. Dlatego przeprowadziliśmy merytoryczną dyskusje, w oparciu o odpowiednie odnośniki literaturowe, dotyczącą właściwości przeciwutleniających zidentyfikowanych związków oraz samej ich identyfikacji.