Data publikacji w serwisie:

Im wcześniej, tym lepiej? Wiek pierwszego kontaktu z językiem ma znaczenie

Sopata, Aldona, i Kamil Długosz. 2022. „Age of Onset Effects in Child Bilingual Acquisition: Identifying the Turning Point”. Gema Online Journal of Language Studies 22: 1–23. http://doi.org/10.17576/gema-2022-2203-01

W publikacji pt. „Age of Onset Effects in Child Bilingual Acquisition: Identifying the Turning Point”, która ukazała się w czasopiśmie GEMA Online® Journal of Language Studies, prof. Aldona Sopata i dr Kamil Długosz (Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Neofilologii UAM) pokazują, w jaki sposób wiek pierwszego kontaktu z językiem wpływa na rozwój kompetencji gramatycznej dzieci dwujęzycznych (bilingwizm polsko-niemiecki). Analizując reprodukcję zdań w grupie 58 dzieci przy pomocy krzywej ROC (Receiver Operating Characteristic), autorzy wskazują na pierwsze trzy lata życia jako optymalny moment na rozpoczęcie akwizycji języka przez dziecko. Czy potem jest już za późno? Absolutnie nie! Dzieci, które rozpoczynają naukę języka później również są w stanie osiągnąć bardzo wysoką kompetencję językową. Ich rozwój językowy różni się jednak od tego u dzieci, które weszły w kontakt z językiem wcześniej, często jedynie w odniesieniu do bardzo subtelnych aspektów języka