Data publikacji w serwisie:

Czy warto się angażować społecznie?

Wyniki badania przeprowadzonego przez psychologów społecznych z UW i UAM sugerują, że udział w protestach przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącemu przerywania ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia i życia płodu, osłabiało wpływ poczucia zagrożenia pandemią COVID-19 na zdrowie psychiczne. Wnuk, A., Oleksy, T., Gambin, M., Woźniak-Prus, M., Łyś, A., & Holas, P. (2023). Collective action mitigates the negative effects of COVID-19 threat and anti-abortion restrictions on mental health. Social Science & Medicine, 335, 116225. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116225

Liczne badania (np.Dragan et al., 2021; Gambin et al., 2021) wskazują, że wybuch pandemii COVID-19 przyczynił się do pogorszenia zdrowia psychicznego w społeczeństwie. Inne badania (np. Jaśko et al., 2019) wskazują natomiast, że angażowanie się w działalność społeczną idzie w parze ze zwiększonym dobrostanem i dobrym zdrowiem psychicznym. Badacze z UW i UAM (Wnuk et al., 2023) postanowili sprawdzić, czy związek między zagrożeniem pandemią COVID-19 a objawami depresji oraz objawami lęku różnił się u osób, które brały udział w protestach przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, odbywających się między październikiem 2020 i kwietniem 2021 i u tych, które nie brały w nich udziału. W tym celu przeprowadzili analizę dwóch pomiarów wchodzących w skład badania panelowego dotyczącego funkcjonowania psychicznego Polaków w czasie pandemii COVID-19, przeprowadzonych w grudniu 2020 roku i kwietniu 2021 roku. Okazało się, że poczucie zagrożenia pandemią COVID-19 w pierwszym pomiarze wiązało się z wyższym poziomem objawów depresji i lęku w drugim pomiarze tylko u osób, które nie brały udziału w protestach. Dalsze analizy wskazały, że za ten wynik u osób biorących udział w protestach może odpowiadać poczucie sprawczości i poczucie solidarności z innymi protestującymi.

Literatura:

Dragan, M., Grajewski, P., & Shevlin, M. (2021). Adjustment disorder, traumatic stress, depression and anxiety in Poland during an early phase of the COVID-19 pandemic. European Journal of Psychotraumatology, 12(1), 1860356. https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1860356

Gambin, M., Sękowski, M., Woźniak-Prus, M., Wnuk, A., Oleksy, T., Cudo, A., Hansen, K., Huflejt-Łukasik, M., Kubicka, K., Łyś, A. E., Gorgol, J., Holas, P., Kmita, G., Łojek, E., & Maison, D. (2021). Generalized anxiety and depressive symptoms in various age groups during the COVID-19 lockdown in Poland. Specific predictors and differences in symptoms severity. Comprehensive Psychiatry, 105, 152222. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2020.152222

Jasko, K., Szastok, M., Grzymala‐Moszczynska, J., Maj, M., & Kruglanski, A. W. (2019). Rebel with a cause: Personal significance from political activism predicts willingness to self‐sacrifice. Journal of Social Issues, 75(1), 314–349. https://doi.org/10.1111/josi.12307

Wnuk, A., Oleksy, T., Gambin, M., Woźniak-Prus, M., Łyś, A., & Holas, P. (2023). Collective action mitigates the negative effects of COVID-19 threat and anti-abortion restrictions on mental health. Social Science & Medicine, 335, 116225. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116225