Data publikacji w serwisie:

Czy religijność studentów z Chile poprzez duchowy rozwój i nadzieję oddziałuje na ich subiektywny dobrostan?

Artykuł dra Marcina Wnuka ukazał się w czasopiśmie "Journal of Religion and Health" i przedstawia w jaki sposób religijno-duchowe aspekty funkcjonowania studentów z Chile są powiązane z ich dobrostanem.

W artykule pokazano, że studenci z Chile rozwijają swoją duchowość poprzez praktyki religijne, takie jak modlitwa czy udział we mszy świętej i dzięki dojrzewaniu duchowego kształtują swoją nadzieję jako istotny element doświadczanego dobrostanu. W artykule został opisany mechanizm oddziaływania praktyk religijnych na jakość życia studentów z Chile oraz rola leżącego u jego podstaw rozwoju duchowego i nadziei. W artykule zostały potwierdzone korzyści wynikające z zaangażowania religijnego studentów dla ich satysfakcji z życia oraz przeżywanych stanów emocjonalnych. Przedstawione wyniki wskazują, że zaangażowanie w aspekty religijno-duchowe odgrywa pozytywną rolę wśród studentów z Chile i powinno być wzmacniane przez nauczycieli, terapeutów, pedagogów i doradców jako sposób na kształtowanie lepszej jakości życia.