Data publikacji w serwisie:

Artykuł prof. Katarzyna Adamczyk w prestiżowym czasopiśmie

11 lipca br. w prestiżowym czasopiśmie Psychology of Religion and Spirituality ukazał się artykuł autorstwa dr hab. Katarzyny Adamczyk (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM), dr hab. Beaty Zarzyckiej, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) oraz mgr Kingi Zawady (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM) pt. „Daily Spiritual Experiences and Purpose in Life: The Mediating Role of Loneliness and Moderating Role of Satisfaction With Social and Intimate Relationships”. Praca zostałą opublikowana w otwartym dostępie – zapraszamy do lektury.

Artykuł jest efektem realizacji grantu study@research przyznanego mgr Kindze Zawadzie i realizowanego pod opieką naukową dr hab. Katarzyny Adamczyk, prof. UAM we współpracy z dr hab. Beatą Zarzycką, prof. KUL. Projekt został dofinansowany ze środków programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Wyniki badania przedstawione w artykule pokazują, iż codzienne duchowe doświadczenia mogą zwiększać poczucie celu w życiu dzięki obniżaniu samotności w zależności od stopnia zadowolenia ze społecznych i intymnych relacji.

Dzięki dofinansowaniu ze środków programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” artykuł ukazał się w otwartym dostępie i jest dostępny dla wszystkich bez ograniczeń. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu:

Adamczyk, K., Zarzycka, B., & Zawada, K. (2022). Daily spiritual experiences and purpose in life: The mediating role of loneliness and moderating role of satisfaction with social and intimate relationships. Psychology of Religion and Spirituality. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/rel0000475