Data publikacji w serwisie:

AMU Invited Lecture Series in MODERN CATALYSIS 3 - Prof. dr. Timothy Noel, piątek 6.10.2023, godz. 10.00, w Centrum Zaawansowanych Technologii

Serdecznie zapraszamy na pierwszy wykład z trzeciej serii poświęconej katalizie: AMU Invited Lecture Series in MODERN CATALYSIS 3 finansowanej w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Wykład pt. „From Batch to Flow: Advancing Synthetic Organic Chemistry through Technological Innovation” wygłosi prof. dr. Timothy Noel z Uniwersytetu w Amsterdamie (https://www.noelresearchgroup.com) , w piątek, 6 października 2023 roku, o godz. 10.00, w Centrum Zaawansowanych Technologii (sala D-111/4-6, pierwsze piętro).

Prof. dr. Timothy Noel jest naukowcem pracującym na pograniczu inżynierii chemicznej, katalizy i chemii organicznej. Specjalizuje się w procesach w warunkach przepływowych. Jest współautorem ponad 200 artykułów, które opublikowane były m.in. w J. Amer. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Chem. Soc. Rev., Chem. Sci., Chem. Comm., Chem. Eng. J. Jego prace cytowane już były ponad 10 000, a indeks Hirscha wynosi 55. Timothy Noel jest laureatem grantu ERC Consolidator.

Wykład organizowany jest w ramach programu IDUB przez Laboratorium Stosowanej i Zrównoważonej Katalizy Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.