Data publikacji w serwisie:

Ameby skorupkowe na skraju przetrwania

W swoich badaniach z obszaru Polskich Karpat, dr hab. Katarzyna Marcisz i prof. UAM dr hab. Piotr Kołaczek z Pracowni Ekologii Zmian Klimatu UAM analizują zgrupowania ameb skorupkowych występujące w zaburzonych torfowiskach. Badania zostały opublikowane w czasopiśmie The Holocene: Marcisz, K., Buczek, K., Gałka, M., Margielewski, W., Mulot, M., Kołaczek, P., 2021. Past testate amoeba communities in landslide mountain fens (Polish Carpathians): The relationship between shell types and sediment. The Holocene 31, 954-965.

Naukowcy z UAM badali historię zaburzonych torfowisk karpackich, szczególną uwagę zwracając na hydrologię tych obiektów. Wiele torfowisk w Karpatach jest położonych w niszach osuwiskowych, a na ich rozwój ma wpływ wiele procesów, takich jak zwiększenie spływu powierzchniowego czy osuwanie się ziemi na przykład po ulewnych deszczach. W tak niestabilnych hydrologicznie warunkach ameby skorupkowe – jednokomórkowe mikroorganizmy powszechnie występujące na torfowiskach – mają bardzo utrudnione funkcjonowanie. Muszą się mierzyć nie tylko z dużymi wahaniami poziomu wody, ale także z dostawą materii mineralnej do torfowiska. W badaniach udało się pokazać, że zgrupowania ameb skorupkowych występujące w takich torfowiskach są mocno uzależnione od występowania materii mineralnej. W okresach zwiększonej dostawy materii mineralnej do torfowiska w zgrupowaniach ameb dominowały te, wykorzystują materię mineralną do budowy swoich skorupek. Informacja ta jest przydatna do interpretacji wyników badań historii rozwoju torfowisk, zwłaszcza obiektów silnie zaburzonych.

Badania zostały wykonane we współpracy z naukowcami z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu w Neuchâtel (Szwajcaria). Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2016 - 2019. nr projektu 0342/IP1/2016/74

Zdjęcie przedstawia skorupkę ameby skorupkowej z gatunku Difflugia, która do budowy skorupki wykorzystuje różnorodny materiał mineralny dostępny w miejscu jej występowania (autor zdjęcia: prof. Mariusz Lamentowicz).